Rapporter giver indblik

Hos Ontrack forstår vi vigtigheden af effektiv flådestyring og hvordan det kan påvirke virksomhedens produktivitet og omkostninger.
Vores rapporter er designet til at give dig dybdegående indsigt og værdifulde data, der kan optimere din flådeadministration og øge din konkurrenceevne.

Uanset om du administrerer en mindre flåde eller en stor transportvirksomhed, leverer vores omfattende rapporter præcise og opdaterede oplysninger om dine køretøjer, chauffører, ruter, brændstofforbrug og meget mere.
Vores avancerede teknologi og innovative flådestyringssystemer giver dig mulighed for at overvåge og analysere din flåde i realtid, så du kan træffe velinformerede beslutninger baseret på nøjagtige og relevante oplysninger.

Rapporter skræddersyet til dine behov

Vi tilbyder en bred vifte af rapporter, der er skræddersyet til at imødekomme dine specifikke behov.
Uanset om du har brug for en grundig analyse af din flådes effektivitet, brændstofforbrug, vedligeholdelsesomkostninger, chaufførperformance eller andet, er vores rapporter omfattende og letforståelige.
Vi stræber efter at levere præcise data og indsigt, der kan hjælpe dig med at identificere områder, hvor der er plads til forbedring, og implementere strategier, der kan optimere din flådes ydeevne.

Størstedelen af ​​dataene, der spores og analyseres af Ontrack, opsummeres i rapporter. I denne sektion finder du forskellige rapporter, der indeholder de mest essentielle data, der starter med brændstofforbrug, ruter, tachografdata og endda arbejdstimer.
Sektionen er fuldt tilpasselig, hvilket giver dig mulighed for at tilføje relevante rapporter til din tavle og endda konfigurere automatisk rapportgenerering og videresendelse direkte til din indbakke.

Mange rapporter giver stor flexibilitet

Ontrack tilbyder mere end 60 forskellige rapporter, der dækker et bredt spektrum af områder inden for flådestyring og overvågning. Disse rapporter giver dybdegående indsigt og værdifuld information til at optimere din flådeadministration og øge din produktivitet.

Rapporterne er desuden automatiseret og kan derfor blive tilsendt eks. en gang om måneden eller hvad man ønsker, dermed spare man tid og får værdifuld data sendt automatisk

Rapporttyper

Disse rapporter viser detaljer om de kørestrækninger, dine køretøjer har taget.
Du kan få information om start- og slutpunkter, køretid, afstand og meget mere.
 • Månedsrapport (km)
 • En oversigt over køretøjers daglige kilometerstand i et månedligt perspektiv. Du kan få rapporten for alle køretøjer eller udvalgte køretøjsgrupper, samt separat for arbejds-/privatruter og specifikke rutekategorier.
 • Rute rapport
 • Registrering af køretøjers ruter i en valgt periode, som giver mulighed for at ændre rutetypen til privat eller arbejde. Se hvilken chauffør der har kørt hvilken rute, tilføj kilometertal eller lav rutepåtegninger.
 • Ruter
 • Overblik over ruter, herunder data om rutetype (arbejde eller privat), chauffør, besøgte objekter og adresser, kørt distance, brændstofforbrug, hastighed osv.
 • Grænseoverskridende tid
 • Overblik over tidspunkter, hvor køretøjer krydsede landegrænser, samt information om køretid og kilometertal i hvert land. Oversigten er tilgængelig både for chauffører og køretøjer.
 • Dagsrapport
 • En oversigt over hvert køretøjs daglige ruter, stop og påfyldning af brændstof.
 • Distance (år)
 • Oversigt over hvert køretøjs månedlige kørsel i hele året.
 • Distance pr. dag
 • Daglig rapport om køretøjers kilometerstand i arbejds-/privattimer. Rapporten er udarbejdet ud fra indstillingerne for køreloggen.
 • Distance pr. time
 • Oversigt over køretøjers kilometerstand pr. time i et dagsperspektiv.
 • Kilometerstand pr. lande
 • Overblik over køretøjers kilometerstand og køretid pr. land.
 • Kilometerstand pr. lande (dag/nat)
 • Overblik over køretøjers daglige/nætterlige kilometerstand og køretid pr. land.
 • Månedsrapport (timer)
 • Overblik over køretøjers daglige køretimer i et månedligt perspektiv. Rapporten er tilgængelig for alle køretøjer eller udvalgte køretøjsgrupper.
 • Udfyldt rute rapport
 • Oversigt over udfyldte ruter for hver dag i et månedligt perspektiv.
 • Ruteudgifter
 • Overblik over arbejdsrutedistance og mulighed for at tilføje ruteudgifter pr. kilometer og pr. passager transporteret.
 • Ruteoversigt
 • Et overblik over distance og tid kørt til arbejds-/privatbehov i en valgt periode.
 • Visuelle ruter (live)
 • Sammenligning af køretøjers ruter og stop på kortet. Rapporten kan eksporteres til en PDF-fil.
Med disse rapporter kan du definere geografiske områder (geo-fences) og få besked, når dine køretøjer kommer ind eller forlader disse områder.
Du kan også spore og analysere bevægelsen af objekter på kortet.
 • Besøg på objekter
 • Oversigt over besøg på objekter, herunder oplysninger om køretøjets køretid, dato, stoppetid, passage osv.
 • Grænsekrydsninger
 • Information om, hvornår et køretøj har krydset visse landegrænser, samt et overblik over køretid, distance, tænding, og andre parametre på daglig basis i et givet land. Rapporten kan genereres både for chauffører og køretøjer.
 • Bilens placering historik
 • En rapport, der viser et køretøjs placering på kortet på den valgte dato og tid. Et overblik kan udarbejdes for alle køretøjer, køretøjsgrupper eller individuelle køretøjer.
 • Koordinater tid
 • Listen over koordinater og hastighed registreret af sporingssystemet i en valgt periode. Rapporten kan genereres separat for hvert køretøj.
 • Rapport om objektplacering
 • Tegn et objekt på kortet og se hvilke køretøjer der er kommet ind i eller forladt dette område og på hvilket tidspunkt.
 • Ventetider efter grupper
 • Et overblik over chaufførens samlede parkeringstid opdelt i grupper.
 • Rapport over stop
 • Overblik over køretøjers parkeringssted og -varighed. Rapporten er tilgængelig i både kortvisning og listevisning.
 • Oversigt over forladelse og tilbagevenden til område
 • Overblik over køretøjers afgang fra og indtræden i foruddefinerede objekter.
Disse rapporter giver dig indsigt rå data, eksterne enheder eller rapporter om fejlalarmer på interne og eksterne enheder
 • 24-timersrapport (arbejdstimer)
 • En oversigt over køretøjernes motortimer i et månedligt perspektiv. Rapporten er tilgængelig for alle køretøjer eller udvalgte køretøjsgrupper.
 • BLE-beacons rapport
 • Rapport om scannede BLE-tags med koordinater for placering, temperatur, RSSI-niveau og luftfugtighed.
 • Rapport om alkoholniveau i ånde
 • Information om koncentrationen af alkohol i en chaufførs ånde og koordinater, hvor målingen blev foretaget.
 • Strømsvigt
 • En rapport, der viser information om strømsvigt på enheder installeret i køretøjer. Data vises på et kort eller i en liste, inklusive tidspunkt, dato og placering for strømsvigtet.
 • Rådata
 • Information om uforarbejdede data fra enheder - placeringer og typer af data (GPRS-operatører, strøm- og GPS-status, tænding).
 • Rådata (med grafer)
 • Visuelle grafer om uforarbejdede data fra enheder - placeringer og typer af data (GPRS-operatører, strøm- og GPS-status, tænding).
 • Køretøjs OBD-hændelser
 • Oversigt over OBD-hændelsesdatoer og koder.
Disse rapporter hjælper med at administrere dine chauffører og flåde mere effektivt.
Du kan få oplysninger om chaufførers køretider, pauser mm.
 • Overskridelse af hastighedsgrænser
 • Oversigt over hastighedsoverskridelser inden for flåden - hvornår, hvor meget og hvor længe køretøjerne overskred hastighedsgrænsen.
 • Rapport om chaufførtilgængelighed
 • Oversigt over chaufførers tilgængelighedstider opdelt efter individuelle chauffører og medchauffører.
 • Køretid
 • En oversigt, der viser køretøjernes køretid i minutter opdelt i timer for en dagvisning. Køretiden pr. time beregnes afhængigt af den valgte periode, f.eks. ved at vælge data for de seneste 7 dage vises det totale antal minutter over 7 dage, som køretøjet har kørt i en given time. Rapporten kan udarbejdes for en periode af enhver længde.
 • Køretid
 • En oversigt over køretøjernes køretid for hver dag i ugen. Rapporten udarbejdes for perioden de seneste 3 uger.
 • Resumé (pr. dag)
 • Resumé af kørt distance, brændstofforbrug og arbejdstid pr. dag for hvert køretøj.
 • Resumé (chauffører)
 • Resumé af chaufførers arbejde i den valgte periode, som inkluderer information om kilometerstand, private og arbejdsruter, brændstofforbrug, samlet arbejdstid osv.
 • Resumé (chauffører) - IButton
 • Resumé af chaufførers arbejde i den valgte periode, baseret på data fra identifikationsværktøjet (iButton).
 • Resumé (køretøjer)
 • Køretøjsresumé for en valgt periode, der inkluderer information om kilometerstand, brændstofforbrug, parkeringstid osv. Rapporten er tilgængelig for alle køretøjer eller specifikke køretøjsgrupper/depoter.
 • Forsyningspænding
 • Information om en enheds interne og eksterne spænding samt batteriniveau.
Disse rapporter giver dig mulighed for at overvåge og håndtere dine chaufførers arbejdstid og overholde arbejdstidsregler og -bestemmelser.
 • Arbejdsgraf
 • En rapport, der visuelt viser procentdelen af tid, som hvert køretøj har brugt på at arbejde, køre i tomgang eller parkere i løbet af en dag. Rapporten kan udarbejdes for et eller flere køretøjer i den valgte periode.
 • Arbejdstider
 • Indstil arbejdstiden for hvert køretøj og se, hvordan arbejdstimerne overholdes. Lav en mere detaljeret gennemgang baseret på flere kriterier, der er tilgængelige i rapporten: køretid, tomgangstid, distance osv.
 • Arbejdstid
 • Registrerede køretøjsarbejdsruter ved hjælp af data fra medarbejderens mobilapp.
Disse rapporter indeholder information fra køretøjets Controller Area Network (CAN), såsom brændstofforbrug og andre tekniske data.
 • CAN-rapport
 • Rapporten om køretøjets CAN-data: kilometerstand, arbejdstid, brændstofforbrug osv. Oversigten er tilgængelig for alle køretøjer eller udvalgte køretøjsgrupper/depoter.
 • Kilometerstand på odometer
 • Køretøjets kilometerstand for den valgte dato. Oplysninger er tilgængelige for hvert køretøj separat.
  Mulighed for at indtaste eller redigere kilometerstand på odometer for den valgte dato.
Disse rapporter dækker data og ydeevne fra ekstra enheder, der er tilsluttet dine køretøjer, f.eks. pumper, generatorer, kraner eller løfteudstyr.
 • Accessory switch
 • Oversigt over brugen af tilbehør, herunder tidspunkt og sted, hvor det blev tændt/slukket.
 • Accessory switch (efter dage)
 • Arbejdet med tilbehør i minutter inden for en dag.
 • Accessory switch (måned)
 • Opsummering af de daglige arbejdstimer for et tilbehør i løbet af måneden.
 • Switch-brug i objekter
 • Oversigt over tilbehørsbrug inden for et objekt, herunder tidspunktet for, hvornår det blev tændt/slukket.
Disse rapporter er specifikke for køretøjer med temperaturkontrol og giver dig mulighed for at overvåge og registrere temperaturændringer i lastrummet.
 • Reefer-temperatur
 • Graf over reefer-temperatur, der viser indstillingen, reefer-tilstand, forsynings- og returtemperatur.
 • Temperaturdiagram
 • Graf over temperatur for køretøjer, der har temperatursensorer installeret.
Disse rapporter hjælper med at håndtere tachografdata, herunder køretid, hviletid, hastighedsovertrædelser og overholdelse af køre- og hviletidsregler.
 • Oversigt over digital tachograf
 • Oversigt over digital tachografdata for den valgte periode.
 • Køretøjsfiler til digital tachograf
 • Oversigt over downloadede køretøjsfiler i den valgte periode. Filer kan downloades i DDD-format. Data kan søges efter dato og køretøjsregistreringsnummer.
 • Status for tachografdownload
 • Information om download af digital tachografdata i flåden.
 • Driverfiler til tachograf
 • Oversigt over downloadede førerkortfiler i den valgte periode. Filer kan downloades i DDD-format. Data kan søges efter førerens navn eller tachografkortnummer.
 • Tachograffilers kalibrering
 • Oversigt over datoer for kalibrering af digital tachograf.
Derudover tilbyder Ontrack også en bred vifte af andre rapporter, der kan tilpasses specifikt til dine individuelle behov og krav.

Disse rapporter udgør blot en del af de omfattende muligheder inden for flådestyring, som Ontrack tilbyder. Vores løsninger er designet til at imødekomme behovene i transport- og håndværksbranchen, og vi stræber efter at levere værdifulde indsigter og data, der kan optimere din flådeadministration og øge produktiviteten.

Hvis du ønsker at læse mere om vores løsninger og hvordan de kan hjælpe din virksomhed, opfordrer vi dig til at udforske vores hjemmeside, hvor du finder flere detaljer om vores produkter og tjenester inden for flådestyring.
Alternativt er du velkommen til at kontakte Ontrack direkte for at få mere information og tale med vores eksperter inden for området.

Vi er her for at hjælpe med at imødekomme dine specifikke behov og sikre en effektiv og optimal flådeadministration.
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Ontrack kan være din pålidelige partner inden for flådestyring.

Kontakt os idag

Vi er specialister i flådestyring og løsninger, kontakt os i dag
Vi står klar til at hjælpe

  1Hvordan genererer jeg rapporter til flådestyring?
  For at generere rapporter i Ontrack til flådestyring skal du først logge ind på systemet og navigere til rapportsektionen.
  Her kan du vælge den ønskede rapporttype og tilpasse den med forskellige filtrerings- og sorteringsoptioner.
  Når du har konfigureret rapporten efter dine behov, kan du generere den og downloade den i et ønsket format, rapporterne kan også opsættes så de sendes automatisk i et ønsket tidsinterval eks. en gang om ugen.
  2Hvilke typer information kan jeg finde i rapporter til flådestyring?
  Ontrack-rapporter til flådestyring giver dig en bred vifte af informationer, der kan hjælpe med at analysere og optimere din flåde.
  Du kan finde oplysninger om køretøjernes position, rutehistorik, køretøjsstatus, brændstofforbrug, hastighedsoverskridelser, tid brugt på forskellige aktiviteter og meget mere.
  Rapporterne kan tilpasses, så de passer til dine specifikke behov og giver dig værdifuld indsigt i flådens ydeevne og effektivitet.
  3Hvordan kan jeg bruge rapporter til at forbedre flådestyringen?
  Ontrack-rapporter kan være uvurderlige værktøjer til at forbedre flådestyringen. Ved at analysere rapporterne kan du identificere ineffektiviteter, identificere områder med forbedringspotentiale og træffe informerede beslutninger.
  For eksempel kan du identificere køretøjer, der er ineffektive med hensyn til brændstofforbrug, og implementere tiltag for at reducere omkostningerne.
  Du kan også identificere kørselsmønstre og planlægge mere effektive ruter for at reducere tid og omkostninger.
  4Kan jeg tilpasse rapporter til mine specifikke behov?
  Ja, Ontrack-rapporter kan tilpasses til dine specifikke behov.
  Du kan vælge de relevante datafelter, tilføje filtrerings- og sorteringsoptioner og vælge det ønskede format for rapporten.
  Dette giver dig mulighed for at fokusere på de nøgleoplysninger, der er vigtige for din flådestyring og få rapporterne præsenteret på en måde, der er mest nyttig for dig.
  5Er mine data sikre i Ontrack-rapporter til flådestyring?
  Ontrack har en stærk sikkerhedsinfrastruktur for at beskytte dine data i rapporterne til flådestyring.
  De følger bedste praksis og har forskellige sikkerhedsforanstaltninger på plads for at sikre, at dine data er fortrolige og beskyttede mod uautoriseret adgang eller misbrug.
  Det er vigtigt at vælge en pålidelig og troværdig leverandør som Ontrack for at sikre, at dine data håndteres sikkert.

  Ring 72 16 10 00