Brændstoftyveri

Brændstoftyveri er desværre et udbredt problem i Danmark, som påvirker virksomheder.
Ifølge statistikker fra Forsikring & Pension sker der hvert år tusindvis af brændstoftyverier fra lastbiler og tanke.

Det samlede omfang af brændstoftyveri i Danmark er ikke præcist kendt, da mange tilfælde ikke bliver rapporteret til myndighederne. Men det anslås, at omkostningerne til brændstoftyverier i Danmark løber op i flere millioner kroner årligt.

Både diesel og benzin er populære mål for tyve, og de stjålne mængder kan variere fra små mængder til flere hundrede liter på én gang.
De fleste brændstoftyverier sker om natten, når køretøjerne er parkeret på offentlige eller private områder, og tyvene har lettere ved at operere uden at blive opdaget.

Ontrack har flere løsninger i mod tyveri af brændstof

 • Intern overvågning af tank i bil eller lastbll
 • Fuel flow meters
 • Tanksensor til tanke
 • Tyverisikre tank låse med alarm

Fordele:

 • Sikring mod brændstoftyveri
 • Sporing af brændstoftank
 • Real-time brændstofniveau
 • Brændstofforbrugsovervågning

Intern overvågning af tank

Ontrack har mulighed for at koble sig til næsten alle bilers CAN BUS, og med adgang til bilens eget system er der mulighed for at læse hvor meget brændstof der er i tanken.
Ontracks enheder ved dermed om der er fyldt brændstof på eller om der er tømt brændstof som ikke er brugt af køretøjet.
Platformen giver dermed en alarm med hvor og hvor meget der er stjålet, og dermed har man mulighed for at opdage det og anmelde det

Løsningen understøtter flere brændstoftanke. Normalt har tunge køretøjer 2 brændstoftanke.
Der er tilfælde af installation af løsninger på skibe med op til 8 brændstoftanke, hvilket gør løsningen meget fleksibel i forhold til anvendelser.

Intern overvågning eller CAN BUS overvågning af tank er velegnet til:
Biler, Lastbiler og maskiner med CAN BUS system

Brændstof-flowmålere

Flowmålere måler mængden af brændstof, der strømmer igennem den.
Det betyder, at installationen af en brændstof-flowmåler kræver indgreb i brændstof-flow-rørene fra brændstoftanken til motoren.
Flowmåleren har to strømme for brændstoffet - en i retning mod motoren og den anden i retning tilbage fra motoren for overskydende brændstof.
Flowmåleren rapporterer disse data til enheden, som i sin tur rapporterer dataene til systemet.
Hvis flowmeter skal bruges mod brændstoftyveri, skal det bruges sammen med CAN BUS eller Brændstofsensor

Flowmålere er velegnet til:
Biler, Lastbiler og maskiner uden CAN BUS

Bændstofsensore

Sensor til brændstofmålere installeres ved at bore et hul i brændstoftanken og placere en sensor af en specifik længde i brændstoftanken. Sensoren registrerer niveauet af brændstof i tanken, og enheden videresender dataene til systemet til analyse.
Sensor til brændstofmålere kræver kalibrering ved opsætning.

Analoge og digitale sensorer Enhederne understøtter begge typer af sensorer - analoge og digitale, men vi anbefaler at bruge digitale sensorer for at garantere den bedst mulige målekvalitet.
Den grundlæggende forskel mellem de analoge og digitale sensorer er, at den digitale sensor tager hensyn til de hvis der er stor behov for flytning eller andet hvor en trådløsning ikke er muligt.

Flowmålere er specielt velegnet til:
Tanke eller stationære maskiner uden CAN BUS men kan også bruges til Biler, Lastbiler og maskiner

Tyverisikre tank låse med alarm

Tyverisikre tank låse med alarm eller "Smart Fuelcaps" er en løsning til omfattende beskyttelse og overvågning af en køretøjsbrændstoftank for at eliminere mulige brændstoftyverier fra brændstoftankene.

Systemet kommer i 2 størrelse dæksler der passer til de fleste maskiner og lastbiler
Dækslet styrer og overvåger adgangen til brændstofpåfyldning på lastbiler, maskiner og byggeudstyr.
Som en mulighed kan det udstyres med yderligere alarm til chaufføren og/eller fysisk alarm der kan skræmme tyve og informere om at derforgår tyveri , og en antisyfonsi sikring som er standardudstyr.

Systemet består af 3 moduler:
 • Brændstoftankdæksel
 • Alarmmodul.
 • Anti tyveri sok med opsugning

De kan også fungere og bruges som separate enheder. Begge er tilsluttet overvågningssystemet.
Antisyfonsi sikring. Anti-tyveri sikring - en rør med perforerede vægge og bund, dette minder i bund og grund om en sok af metal den hindre tømning men sikre at man uden problem kan fylde lastbilen eller maskinen

Kontakt os idag

Vi er specialister i flådestyring og løsninger, kontakt os i dag
Vi står klar til at hjælpe

1Hvad er brændstoftyveri?
Brændstoftyveri sker, når en person ulovligt tager benzin eller diesel fra en bil, lastbil eller tank.
Det kan ske ved at tømme hele tanken eller tage mindre mængder ad gangen.
2Hvorfor sker der brændstoftyveri?
Brændstoftyveri sker ofte på grund af økonomiske årsager. Tyve stjæler brændstof for at sælge det videre eller bruge det til deres eget køretøj.
Desværre kan det også være en kriminel handling for at skade andre eller vandalisere køretøjer.
3Hvordan kan man forhindre brændstoftyveri?
Man kan forhindre brændstoftyveri ved at parkere sit køretøj på et godt oplyst område, investere i en alarm eller sikre tanken med en lås. Det kan også være en god idé at overvåge parkeringsområdet og installere sikkerhedsløsninger, der kan forhindre tyveri.
Ontrack tilbyde en række løsning mod brændstoftyveri.
Eks. Intern overvågning af tank i bil eller lastbll, Fuel flow meters, Tanksensor til tanke og Tyverisikre tank låse med alarm
4Hvad er konsekvenserne af brændstoftyveri?
Brændstoftyveri er en kriminel handling, der kan have store konsekvenser for både private og virksomheder.
Det kan føre til økonomiske tab, skader på køretøjer og endda fare for personer, hvis der sker en eksplosion eller brand som følge af tyveriet.
Tyveri kan også føre til høje forsikringspræmier og mistede arbejdstimer for virksomheder.
5Hvor meget brændstof bliver det stjålet i Danmark
Det præcise antal af brændstof tyverier i Danmark er svært at vide, da mange tyverier aldrig bliver anmeldt, men hvert år bliver der anmeldt over 1000 tyverier af benzin og olie, og det beløber sig til mange tusinde liter af brændstof årligt.
Dertil kommer de økonomiske konsekvenser ved skader og tabt arbejdstid ved tyveri af brændstof.

Ring 72 16 10 00